Kindercoaching

coachingAtelier richt zich op coaching voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

Kindercoaching is voor kinderen en voor ouders. Je ziet bijvoorbeeld dat je kind ergens in vastloopt. Ondanks dat je zelf al van alles hebt geprobeerd, zit je kind niet lekker in z’n vel. Of je merkt dat je niet goed weet hoe je om kan gaan met de specifieke behoeften of gedragingen van je kind. Met dat soort vragen kun je terecht bij een kindercoach.

Bijgesneden 7785

Kindercoaching is laagdrempelig. Het is voor de kleine en grotere problemen waar ouders en kinderen tegenaan lopen tijdens het opvoeden en opgroeien. Als kindercoach help ik een kind o.a. met het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het versterken van het zelfvertrouwen en het ontdekken van talenten. Zodat kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfverzekerde en authentieke volwassenen. Leren communiceren met lichaam, geest en omgeving zijn daarin belangrijk, zij vormen een geheel.

Als kindercoach kijk ik zowel naar het individu, als naar het systeem waarin het kind leeft. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan thuis, school of de sportclub. Kinderen spiegelen hun omgeving, daarom is hun gedrag een reactie op dat wat er om hen heen gebeurt. Hier oog voor hebben betekent het kind in zijn geheel zien. Een kind staat niet los van zijn ouders, school en club, maar maakt daar deel van uit.

Kindercoaching is in het bijzonder geschikt voor de volgende onderwerpen:

  • Inzichtelijk maken van conflicten, problematiek en gespreksvoering
  • Inzichtelijk maken van levensloop en ontwikkelingen van het kind
  • Verhoging van zelfvertrouwen van kind en omgeving
  • Inzicht krijgen in seksualiteit en pubertijd
  • Werken aan talentontwikkeling en vinden van passies
  • Helpen bij ontwikkeling van creativiteit en assertiviteit
  • Emotiemanagement (omgaan met emoties)
  • Problemen op school
  • Hoogsensitiviteit

Dit alles wordt benaderd op een creatieve, speelse en positieve manier.

De methoden en technieken die ik gebruik zijn o.a: creatieve-, actieve- en spelwerkvormen,  diverse gesprekstechnieken, geweldloze communicatie en Body Drum Release.

 

Het coachingstraject

Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit vier tot zes sessies van elk een uur, exclusief intake. Hoeveel sessies er precies nodig zijn hangt af van de hulpvraag en het verloop van het traject. De coachingssessies vinden plaats bij de coachee thuis.
Tijdens de intake wordt de hulpvraag helder gemaakt. Daarna stellen we het doel van het traject vast: dat wat het kind en/ of de ouder wil bereiken. Met de hulpvraag en het doel gaan we in de sessies aan de slag.

De laatste sessie is een evaluatie waarin wordt teruggekeken op het hele traject. De genomen stappen worden benoemd, er wordt gekeken hoe het doel is behaald en hoe de coachee (degene die gecoacht wordt) verder kan. De evaluatie kan ook een advies- en coachingssessie voor de ouder omvatten, om de ouder extra ondersteuning te bieden.